Terms of use

Termeni și Condiții

Data Publicarii: 1 martie 2017

"404Moldova" (in continuare, Brand) si www.404.md (in continuare, WebSite) este parte a «PyCoding» SRL (in continuare, Companie). Accesarea şi utilizarea acestui WebSite este supusă unor termeni şi condiţii de utilizare, precum şi tuturor legilor şi reglementărilor aplicabile. Accesând şi utilizând acest WebSite, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste condiţii şi luaţi la cunoştinţă ca orice alte acorduri între Dumneavoastră şi Companie sunt înlocuite cu prevederile prezentelor Termeni și Condiții. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări sau calificări, Termeni și Condiții ale acestui WebSite, vă rugăm să părăsiţi acest WebSite.

Proprietatea Conţinutului

Tot ceea ce cuprinde acest WebSite, incluzând, fără limitare, toate textele şi imaginile ("Conţinut") sunt în proprietatea şi sub dreptul de autor (copyright) al acestei Companii sau al acestui Brand, cu excepţia cazului în care este altfel specificat. Orice Conţinut care constă într-o marcă, logo, sau marca de serviciu reprezintă marca înregistrată şi neînregistrată a Companiei. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conţinut, fără permisiunea în scris a Companiei.

Obiectivul de bază al acestui WebSite este de a asigura prezentarea într-o manieră accesibilă, corectă, coerentă și actuală a informațiilor de interes public cu privire la activitatea acestui Brand si al Companiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație. Cu toate acestea, acest WebSite nu reprezintă o sursă oficială de informații, singurele informații oficiale fiind cele publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și în alte publicații oficiale disponibile pe suport hârtie.

Utilizarea WebSite-ului

Compania acordă permisiunea de a utiliza WebSite-ul în următoarele condiţii:

 • Persoanele care accesează acest WebSite, în calitate de utilizatori, se obligă să nu facă abuz sub nici o formă asupra conținutului și funcționalității acestui WebSite, în special cu referință la atacuri cibernetice, scanări de vulnerabilități de securitate, reproduceri ale WebSite-ului etc. În caz contrar, violarea acestor clauze va atrage răspunderea tuturor părților culpabile în conformitate cu legislația civilă și penală a Republicii Moldova. Compania va coopera cu oricare dintre autorităţile desemnate să aplice legea şi se va conforma cu orice sentinţă judecatorească prin care se cere sau se ordonă Companiei;
 • Este interzis să utilizaţi WebSite-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.
 • Compania permite accesul liber la informațiile publicate pe WebSite. Informațiile publicate pe acest WebSite pot fi copiate, sau imprimate numai în scop personal.
 • Nu aveţi permisiunea să distribuiţi, să modificaţi, să copiaţi (cu excepţia celor mai sus menţionate), să transmiteţi, să expuneţi, să refolosiţi, să reproduceţi, să publicaţi, să autorizaţi, să acordaţi o licenţă de folosire, să creaţi lucrări derivate din sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi Conţinutul în alt mod, fără acordul în scris al Companiei;
 • Reproducerea parțială sau integrală a paginilor acestui WebSite, precum și distribuirea sub orice formă și prin orice mijloace a conținutului acestora este permisă numai cu indicarea sursei. În cazul prelucrării de către utilizator a datelor statistice publicate pe WebSite, acest lucru trebuie menționat în mod expres. De asemenea, în cazul în care informații publicate pe acest WebSite sunt integrate în documente destinate comercializării, persoanele fizice sau juridice care publică documentele au obligația de a-și înștiința clienții înainte ca aceștia să efectueze vreo plată, precum și de fiecare dată când accesează o informație preluată de pe acest WebSite, că informațiile respective pot fi obținute gratuit de pe acest WebSite.
Confidenţialitate

Acest Brand si Companie, în mod implicit nu colectează date cu caracter personal despre utilizatorii acestui WebSite. La fiecare accesare a WebSite-ului, serverele Companiei înregistrează automat doar informațiile transmise de browser-ul vizitatorilor (data și ora accesării, IP, tip browser etc.).

Sunt însă cazuri în care, pentru a beneficia de un serviciu prin intermediul acestui WebSite, utilizatorilor le sunt solicitate unele informații de natură personală (ex. nume, prenume, adresă de e-mail), fapt realizat însă cu preaviz, iar utilzatorul este liber în a-și exterioriza acceptul și a le furniza.

Compania, în conformitate cu cadrul legal în domeniul protecției datelor cu caracter personal, asigură administrarea în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale care îi sunt furnizate. Informațiile înregistrate vor fi utilizate numai de către administratorii acestui WebSite. Informațiile personale colectate nu vor fi transmise în afara Companiei. Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteţi pe acest WebSite, precum intrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidenţiale şi neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

Menţionăm că accesarea şi utilizarea frauduloasă a sistemelelor informatice, falsificarea şi furtul datelor cu caracter personal constituie infracţiuni grave.

Exonerarea de Răspundere

Utilizarea acestui WebSite este în totalitate pe răspunderea Dumneavoastră. Compania, funcționarii, directorii sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea WebSite-lui nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui WebSite sau a conținutului său. Compania nu își asumă nici o răspundere pentru nici o daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui WebSite sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest webSite.

Compania nu își asumă răspunderea pentru eventualele pierderi suferite de o persoană care își bazează deciziile, acțiunile sau inacțiunile sale pe informațiile publicate pe acest WebSite. Informațiile publicate pe WebSite constituie obiectul unor permanente revizuiri și actualizări. Ca urmare, Compania își rezervă dreptul de a opera modificări în conținutul și structura acestui WebSite în orice moment și fără preaviz.

Compania nu poartă răspundere pentru cazurile în care WebSite, sau anumite informații publicate pe acesta devin inaccesibile utilizatorilor. Deasemenea, Compania nu poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate din cauza echipamentului tehnic şi materialului defectuos folosit de către utilizator la accesarea acestui WebSite.

Link-uri pe WebSite-urile unei Părţi Terţe

Acest WebSite oferă și link-uri către alte website-uri, considerate a fi utile. Deoarece acestea nu se află sub autoritatea sa, sau sub controlul acestui Brand sau al Companiei, Compania își declină orice răspundere privind conținutul acestora. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veţi dori aceasta. Compania nu controlează şi nu este răspunzătoare pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau securitate şi de funcţionalitatea acestor website-uri. Compania îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste website-uri:

 • Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi;
 • Sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare;
 • Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
 • Nu oferă o securitate adecvată;
 • Conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
 • Sunt licenţioase sau calomnioase.

De asemenea, Compania nu autorizează conţinutul sau orice alte produse şi servicii prevăzute pe astfel de website-uri. Dacă intraţi printr-un link pe astfel de website-uri sau pe acest website, vă asumaţi personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea Companiei.

Revizuiri ale Acestor Condiţii de Utilizare

Compania poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiascaă aceste Termeni şi Condiţii de Utilizare. Sunteţi obligat să respectaţi oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi această pagină a acestui WebSite în mod periodic pentru a lua la cunoştinţă de Condiţiile de Utilizare actualizate.

Este interzisă utilizarea acestui website pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de ameninţare, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naştere responsabilităţii civile sau viola orice lege. Compania va coopera deplin cu orice autorităţi care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă Companiei să dezvăluie identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informaţii sau materiale; sunteţi de acord în aşa fel încât Compania, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a WebSite-ului în caz de nerespectare a Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie (a) să încetaţi utilizarea WebSite-ului şi (b) să distrugeţi orice copii făcute dupa orice parte a Conţinutului. Nu veţi considera Compania răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaţilor) şi sumele pentru înţelegerile legate de orice proces, preţentie sau acţiune depusă de către un terţ împotriva Companiei drept rezultat al (a) neglijenţei, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) incălcării din partea dvs. a Condiţiilor de Utilizare şi a legilor sau regulamentelor de aplicare.

Utilizarea acestui WebSite este în totalitate pe răspunderea Dumneavoastră. Compania, funcționarii, directorii sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea WebSite-lui nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură ce ar rezulta din în sau în legătură cu utilizarea acestui WebSite sau a conținutului său. Compania nu își asumă nici o răspundere pentru nici o daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui WebSite sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest webSite.

Legislaţie Aplicabilă şi Jurisdicţie

Acesti Termeni si Condiţii sunt guvernate de legile din Republica Moldova. Instanţele competente vor avea jurisdicţie asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din, sau se vor referi la, sau vor fi în legatură cu prevederile Condiţiilor de Utilizare şi/sau Conţinutul său în cazul disputelor în care aceste Condiţii de Utilizare şi/sau acest website vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Copyright © 2019 «PyCoding» S.R.L. Toate drepturile rezervate.